Privaatsuspoliitika

1. Kes me oleme?

Tööd.ee lehekülge haldab Tööd.ee (Registrikood: 123456789) ja töötleb igapäevase majandustegevuse käigus isikuandmeid erinevate tööotsimisega seotud teenuste läbiviimiseks ja vahendamiseks. Meiega saab ühendust e-posti aadressil tood@tood.ee.

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate Tööd.ee poolt Teile teenuse osutamiseks töödeldavate isikuandmete kaitseks kasutatavatest põhimõtetest ja töötlemise viisidest. Tööd.ee veebisaiti külastades või kasutama asudes või päringu tegemisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Tööd.ee jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta tehes selle kättesaadavaks Tööd.ee veebilehel. Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine on vajalik eelkõige selleks, et hoida see ajakohase ja kõigi isikuandmete kaitse nõuetega vastavuses.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

1) Inimeste puhul, kes teevad päringu töö,- või tööga seotud teenusele (tööpakkumised, tööotsijad, CV-d) võime koguda me teenuse pakkumiseks järgmist infot (kogutavad andmed võivad sõltuvalt teenuse iseloomust varieeruda):

 • Nimi;
 • E-posti aadress;
 • Telefoni number;
 • Sünniaeg;
 • Aadress;
 • CV´s nõutud väljad nagu haridus, töökogemus jms.
 • Maksetehingu info;

2) Inimeste puhul, kes külastavad meie veebilehekülge, töötleme ja salvestame me järgmist infot:

 • Emaili aadress (uudiskirjaga liitunutelt) ja käitumist emaili saatmise järel (kirja avamine, sellele klikkimine jms). Uudiskirja ei saada me rohkem kui 6 korda kuus ja seal kajastame tööga seotud pakkumisi ja auhinnamänge;
 • IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri ja operatsioonisüsteemi info ning muu lehe kasutusega seotud info;
 • Andmed sotsiaalmeedia kohta (näiteks kliendi tagasiside meie Facebooki lehel)
 • Küpsised.

3. Küpsised

Tööd.ee kasutab oma veebilehel Tööd.ee küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida veebilehe kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni veebilehe Tööd.ee kasutusmugavust.

Küpsise abil salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning versiooni, Tööd.ee külastamise aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jms. Tööd.ee veebilehel kasutatavad küpsised või küpsised, mida kasutavad meie poolt kasutatavad kolmandad osapooled.

Tööd.ee veebilehel kasutatavad küpsised:

 • Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks.
 • Analüütilised küpsised – aitavad meil pidada statistikat veebilehe kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel. Tööd.ee kasutab saadud teavet Tööd.ee veebilehe teenuste igakülgseks parandamiseks ja täiendamiseks.
 • Kommertsliku eesmärgiga küpsised – kasutame neid Teile reklaami esitamiseks ja suunamiseks Tööd.ee veebilehel ja ka teistel Teie poolt külastatavatel veebilehtedel (eelkõige nt Facebook ja Google), eesmärgiga, et Tööd.ee külastajad näeksid just neid huvitava sisuga reklaame.

Tööd.ee veebilehel kasutavad küpsiseid ka välised ehk teised veebiteenuste pakkujaid, nagu Facebook, Inc., Google Inc.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Juhime Teie tähelepanu, et Tööd.ee veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata Tööd.ee veebilehe kasutamisvõimalusi.

Tähele tuleb ka panna, et Tööd.ee veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning Tööd.ee ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.

4. Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?

 • Töövahendusega seotud teenuste päringutele vastamiseks ja teenuse läbiviimiseks (töökuulutused, tööotsimised, cv-d jms);
 • Kliendisuhtluseks (identifitseerimiseks, suhtlemiseks ja teenuste kohta vajalike teadete saatmiseks);
 • Turunduslikul eesmärgil;
 • Uudiskirja saatmise eesmärgil (kui inimene on uudiskirja meilt tellinud. Uudiskirja tellimusest saab igal hetkel loobuda klikkides uudiskirja all vastavale lingile);
 • Loosimistel ja muudel sarnastel mängudel kasutame isikuandmeid selleks, et loosi läbi viija ja võitjaga ühendust saada;
 • Statistika tegemise eesmärgil;

5. Kus ja kui kaua me isikuandmeid hoiame?

Isikuandmeid hoitakse meie või meie poolt määratud kolmanda osapoole süsteemides, kes ei oma isikuandmetele ligipääsu ega kasuta isikuandmeid muuks otstarbeks, kui üksnes hoiustamiseks ja varundamiseks.

Me ei hoia ega säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik. Vastava vajaduse lõppemisel teie isikuandmed kustutatakse. Säilitamise periood võib tuleneda Teiega sõlmitud lepingust, kehtivast seadusandlusest (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus) või Tööd.ee õigustatud huvist. Kui andmesubjekt soovib olla unustatud, kustutame tema andmed sellisel määral, mida seadusandlus ei reguleeri.

6. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Jagame isikuandmeid kolmandatele osapooltele (samuti rahvusvahelistele ettevõtetele Eestist väljaspool) üksnes siis, kui seda on vaja töövahenduse täitmiseks ja üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik Teile töövahenduse või sellega seotud teenuse osutamiseks. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või tööotsimisega seotud teenuse täitmiseks.
Tööd.ee on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le Kui teenuse osutamiseks on vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires. Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastav kinnitus.

7. Ligipääs andmetele ja lisainformatsioon

Soovi korral saate rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Selleks palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil tood@tööd.ee. Võimalik on paluda parandada või eemaldada Teie kohta käivad andmeid, mis on ebakorrektsed või mille talletamist Te ei soovi.

8. Kaebuste esitamine

Teil on igal ajal õigus ühendust võtta Tööd.ee´ga, esitada päringuid, nõuda Teie kohta käivate isikuandmete muutmist, kustutamist või teavet, millises ulatuses Teie isikuandmeid töödeldakse ning esitada kaebuseid Teie isikuandmete töötlemise kohta e-posti aadressil tood@tood.ee.

Tööd.ee andmekaitse spetsialistiga saad kontakti e-posti aadressil tood@tood.ee, kust teie kiri suunatakse edasi andmekaitse spetsialistile.

Tööd.ee vastab Teie poolt esitatud päringule või kaebusele üldjuhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Lisaks on Teil alati õigus ja võimalus enda isikuandmete töötlemise rikkumise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Kui Teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.