Pajo Ranch OÜ

Ettevõtte kirjeldus

Pajo Ranch OÜ on 2013. aastal loodud isa ja poja ettevõte, mille põhitegevusalaks on lihaveiste ja teravilja kasvatamine ning põllumajanduse arendamine maapiirkonna.

Ettevõte oli kasumi kasvu poolest 2015. aastal Rapla maakonnas esimene ja Eestis kolmas. Aasta 2016 oli veelgi edukam ning kasv jätkus ka 2017 ja 2018. aastal. 2017. aastal teostati suuremad investeeringuid nii inventari (näiteks: soetati kombain, paigaldati viljakuivati) ja tehti Rapla maakonna üks suuremaid põllu- ja metsamaa investeeringuid. Viimase viie aastaga on kasvatud 20h haritavalt maalt 600 h peale ja 10 pealisest lihaveise karjast on täna 100 pealine kari. Viimased viis aastat on suudetud kasvatada nii käivet kui kasumit keskmiselt 20-30% aastas.

Viljakasvatust alustati 28 hektaril, tänaseks on haritavat maad pea 600 hektarit ja seda nii tera- kui ka kaunvilja (oder, kaer, tatar, hernes) näol. Lähiaastatel on suudetud kiiresti areneda. Arengu kiirus sõltub sellest, kui palju on võimalik juurde soetada ning rentida maid. Eesmärk on maid väga otstarbekalt kasutada ja väärtustada.

Madis ja Aivar Pajo: „Tahame nii oma kui renditud maid väga hästi hoida. Meie eesmärk on panna muld elama ja toota rohkem väärtuslikku vilja. See kõik tähendab aastatepikkust tööd, paari aastaga tulemust ei saa, kuna maid tuleb korralikult väärtustada ning nad kandma panna.”

Töökoht Raplamaal, Raikküla külje all Lipa külas. Konkurentsivõimeline palk, stabiilne töökoht, uus tehnika ja toetav juhtimine ning meeskonantöö – ühine meiega Pajo Ranch meeskonnas.

Ettevõtte info